Euroopa apteekrid panustavad oma oskuste arendamisse

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union) avaldas oma toetava seisukoha Euroopa Komisjoni poolt algatatud tervishoiutöötajate oskuste tõstmise ettepanekute kohta.

Euroopa Komisjoni poolt on loodud 2 algatust - Oskuste Pakt (Pact of Skills) ja Euroopa Oskuste tegevuskava (European Skills Agenda). Nendes dokumentides on toodud välja oskused, mida tuleks arendada, et muuta Euroopa tervishoiusüsteemi tugevamaks eriti lähtudes COVID-19 pandeemia kogemustest.

Apteekrid soovivad täiendada ja arendada oma teadmisi ja oskusi, et vastata patsientide ja tervishoiusüsteemide tänastele ja homsetele vajadustele ning pakkuda parimat teenust. PGEU hinnangul on eelkõige tarvis arendada digitaalseid oskusi, et edukalt hakata kasutama uusi tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa patsiendikesksele haiguste ennetusele ning ohjamisele, tervisekäitumise edendamisele ning erinevate tervishoiuorganisatsioonide koostööle.

Lisaks tagavad digitaalsed oskused ka jätkusuutlike tehnoloogiate kiire kasutuselevõtu, mis aitavad kaasa kiirele koroonapandeemiast taastumisele ning on kooskõlas Euroopa Liidu Rohelise Leppe (EU Green Deal) eesmärkidega. Rohelise Leppe põhimõtete alusel on apteegid osa tervishoiusüsteemist.

PGEU koostatud seisukohaga saab tutvuda siin.

Eesti Proviisorapteekide Liit on PGEU liige ning meie eesmärk on rakendada Eesti apteekides Euroopas heaks kiidetud põhimõtteid ja arengusuundi.