Apteekrid uuendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist

Eesti apteekrid täiendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist, mis on aluseks patsiendikeskse ja tõenduspõhise ravimiabi ja tervisenõustamise pakkumisele. Juhise eesmärk on jätkusuutliku apteegiteenuse kirjeldamine ja hindamiskriteeriumite sõnastamine, et pakutav teenus vastaks paremini patsiendi ootustele ja tervishoiu väljakutsetele ning toetaks senisest tõhusamalt elanikkonna tervist ja terviseteadlikkust

Antigeeni kiirtestide müük apteekides

Terviseamet lubab apteekides müüa professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirteste. 

Apteekri kohustus antigeeni kiirtesti väljastamisel on jagada järgnevat teavet:

1. Informeerida patsienti, et tegu on professionaalseks kasutamiseks mõeldud testiga ja kui testi viib läbi tavakasutaja ise, siis kogu vastutus lasub testi läbiviijal (see tähendab, et kui testi kasutatakse valesti või tulemust tõlgendatakse valesti, siis tootja selle eest ei vastuta).

2. Toonitada üle, et enne testi kasutamist tuleb põhjalikult tutvuda kasutusjuhendiga!

3. Positiivse testitulemuse korral tuleb patsiendil ja tema lähikontaktsetel jääda koheselt eneseisolatsiooni ning võtta ühendust oma perearstiga, et teha PCR meetodil SARS-CoV-2 test.


Leedu apteekrid alustasid vaktsineerimisega

1. märtsist on Leedus lubatud ka apteekritel viia läbi vaktsineerimist. Alates sellest nädalast on võimalik Leedus gripi ja puukentsefaliidi vastu vaktsineerida apteekides, samuti kaalutakse apteekrite kaasamist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse. Leedu Apteekide Liidu esinaise Kristina Nemaniūtė-Gagė sõnul on riigi apteegid vaktsineerimiseks valmis, kuid probleemiks on andmevahetus e-tervise süsteemiga.


Apteekrid panid kirja järgmise 10 aasta arengusuunad

Eesti apteeke ja apteekreid ühendavad organisatsioonid panid üheskoos kokku apteegisektori visioonidokumendi, mis kirjeldab olulisemaid arengusuundi järgmisel 10 aastal. Dokument toob välja 3 peamist eesmärki - ühtse farmaatsiahariduse süsteemi loomine Eestis, apteegisektori töö arendamine ning apteegisektori senisest tõhusam kaasatus ja panustamine tervishoiusüsteemi.

Poola korraldab COVID-19 vaktsineerimise koolitused apteekritele

Poola korraldab 50 000 meditsiinitöötajale COVID-19 vaktsineerimise koolituse. Koolitatute hulgas on apteekreid, füsioterapeute ja laboridiagnostikuid. Koolitusi koordineerib keskus, mille ülesandeks on tervishoiutöötajate täiendõppe korraldamine Poolas (Medical Centre of Postgraduate Education - CMKP) ning kursused on planeeritud selle aasta 2. ja 3. kvartalisse.

Prantsusmaa apteekrid said õiguse vaktsineerida

Vaktsineerimise kiirendamiseks on Prantsuse valitsus andnud apteekritele õiguse vaktsineerida elanikke COVID-19 vastu. Prantsuse apteekrid asuvad aktiivselt vaktsineerima alates 15. märtsist ja lähtuvalt Prantsusmaa vaktsineerimise korraldusest, vaktsineeritakse esmajärjekorras üle 50-aastaseid riskirühma kuuluvaid täiskasvanuid.

Apteegid edastasid oma ettepanekud teadusnõukojale vaktsineerimise kiirendamiseks

Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL), mis koondab 278 apteeki üle Eesti, edastas esmaspäeval valitsuse teadusnõukojale oma ettepanekud, kuidas oluliselt kiirendada takerdunud COVID-19 vaktsineerimist. EPALi hinnangul saaks ligi 50s liitu kuuluvas apteegis, mis on varustatud vajaliku ruumiga, alustada koheselt tervishoiutöötajate kaasabil COVID-19 vastast vaktsineerimist.

Ühendkuningriigis vaktsineerivad apteekrid COVID-19 vastu

Suurbritannia ajaloo suurim vaktsineerimisprogramm algas 8. detsembril 2020, kui toona 90-aastane Margaret Keenan vaktsineeriti Coventry ülikoolihaiglas Pfizeri ja BioNTechi toodetud ja välja töötatud COVID-19 vaktsiiniga. 27. jaanuariks 2021 oli vaktsineeritud üle kuue miljoni inimese. Kuidas aitavad sellise mastaapse programmi läbiviimisele kaasa apteegid ja apteeker?