Apteekrid uuendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist

Eesti apteekrid täiendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist, mis on aluseks patsiendikeskse ja tõenduspõhise ravimiabi ja tervisenõustamise pakkumisele. Juhise eesmärk on jätkusuutliku apteegiteenuse kirjeldamine ja hindamiskriteeriumite sõnastamine, et pakutav teenus vastaks paremini patsiendi ootustele ja tervishoiu väljakutsetele ning toetaks senisest tõhusamalt elanikkonna tervist ja terviseteadlikkust

Antigeeni kiirtestide müük apteekides

Terviseamet lubab apteekides müüa professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirteste. 

Apteekri kohustus antigeeni kiirtesti väljastamisel on jagada järgnevat teavet:

1. Informeerida patsienti, et tegu on professionaalseks kasutamiseks mõeldud testiga ja kui testi viib läbi tavakasutaja ise, siis kogu vastutus lasub testi läbiviijal (see tähendab, et kui testi kasutatakse valesti või tulemust tõlgendatakse valesti, siis tootja selle eest ei vastuta).

2. Toonitada üle, et enne testi kasutamist tuleb põhjalikult tutvuda kasutusjuhendiga!

3. Positiivse testitulemuse korral tuleb patsiendil ja tema lähikontaktsetel jääda koheselt eneseisolatsiooni ning võtta ühendust oma perearstiga, et teha PCR meetodil SARS-CoV-2 test.


Leedu apteekrid alustasid vaktsineerimisega

1. märtsist on Leedus lubatud ka apteekritel viia läbi vaktsineerimist. Alates sellest nädalast on võimalik Leedus gripi ja puukentsefaliidi vastu vaktsineerida apteekides, samuti kaalutakse apteekrite kaasamist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse. Leedu Apteekide Liidu esinaise Kristina Nemaniūtė-Gagė sõnul on riigi apteegid vaktsineerimiseks valmis, kuid probleemiks on andmevahetus e-tervise süsteemiga.


Apteekrid panid kirja järgmise 10 aasta arengusuunad

Eesti apteeke ja apteekreid ühendavad organisatsioonid panid üheskoos kokku apteegisektori visioonidokumendi, mis kirjeldab olulisemaid arengusuundi järgmisel 10 aastal. Dokument toob välja 3 peamist eesmärki - ühtse farmaatsiahariduse süsteemi loomine Eestis, apteegisektori töö arendamine ning apteegisektori senisest tõhusam kaasatus ja panustamine tervishoiusüsteemi.