Eesti Proviisorapteekide Liit kuulub PGEU liikmete hulka. PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) on Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp, mis ühendab Euroopa apteekreid 32 riigist

PGEU on koostanud dokumendi "Mida oleme õppinud siiani COVID-19 pandeemiast ja apteekrite roll pandeemiaga toimetulekuks" (inglise keeles), mis on leitav PGEU kodulehel.

Poola korraldab COVID-19 vaktsineerimise koolitused apteekritele

Poola korraldab 50 000 meditsiinitöötajale COVID-19 vaktsineerimise koolituse. Koolitatute hulgas on apteekreid, füsioterapeute ja laboridiagnostikuid. Koolitusi koordineerib keskus, mille ülesandeks on tervishoiutöötajate täiendõppe korraldamine Poolas (Medical Centre of Postgraduate Education - CMKP) ning kursused on planeeritud selle aasta 2. ja 3. kvartalisse. 

Prantsusmaa apteekrid said õiguse vaktsineerida

Vaktsineerimise kiirendamiseks on Prantsuse valitsus andnud apteekritele õiguse vaktsineerida elanikke COVID-19 vastu. Prantsuse apteekrid asuvad aktiivselt vaktsineerima alates 15. märtsist ja lähtuvalt Prantsusmaa vaktsineerimise korraldusest, vaktsineeritakse esmajärjekorras üle 50-aastaseid riskirühma kuuluvaid täiskasvanuid. 5. märtsil avaldas Prantsusmaa tervishoiuminister määruse, mis lubab Prantsuse apteekides vaktsineerida elanikke COVID-19 vastu. 

Ühendkuningriigis vaktsineerivad apteekrid COVID-19 vastu

Suurbritannia ajaloo suurim vaktsineerimisprogramm algas 8. detsembril 2020, kui toona 90-aastane Margaret Keenan vaktsineeriti Coventry ülikoolihaiglas Pfizeri ja BioNTechi toodetud ja välja töötatud COVID-19 vaktsiiniga. 27. jaanuariks 2021 oli vaktsineeritud üle kuue miljoni inimese. Kuidas aitavad sellise mastaapse programmi läbiviimisele kaasa apteegid ja apteeker?

Euroopa tervishoiutöötajad peaksid vaktsineerima end COVID-19 vastu

Euroopa tervishoiuvaldkonna töötajad avaldasid täna manifesti, mis julgustab tervishoiutöötajaid vaktsineerima COVID-19 vastu.

Manifestis tuuakse välja kolm peamist põhjust, miks peaksid kõik tervishoiutöötajad end COVID-19 vastu vaktsineerima, kui neil on selleks võimalus, ning miks on oluline aidata kaasa COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamisele üldsuse seas.