Euroopa kogukonnaapteekrid valisid Clare Fitzelli PGEU presidendiks ja Claude Hostert-Pfeifferi PGEU asepresidendiks aastaks 2025

Täna valis Euroopa Liidu Apteekrite Rühm (PGEU) oma peaassamblee koosolekul Clare Fitzelli Iiri Apteekrite Liidust (IPU) PGEU presidendiks aastaks 2025 ja Claude Hostert-Pfeifferi Luksemburgi Apteekrite Liidust (SPL) PGEU asepresidendiks. Nende mandaat algab 1. jaanuaril 2025.

Oma vastuvõtukõnes rõhutas Clare Fitzell: "Mul on tõeline au, et mind valiti PGEU presidendiks. 2025. aasta saab olema otsustava tähtsusega, et määrata Euroopa Liidu tegevussuund terviseküsimustes. Äsja valitud Euroopa Parlamendi ja järgmise Euroopa Komisjoni mandaadid pakuvad ainulaadset võimalust jätkata tööd tervise hoidmiseks ELi poliitilises päevakorras ja tugeva Euroopa Tervise Liidu loomiseks. Teen kõvasti tööd, et tagada kogukonna apteekrite häälte kuulmine ELi poliitikakujundajate poolt, eriti järgmise aasta jooksul jätkuvate ELi farmaatsiaalaste õigusaktide reformi läbirääkimiste ajal. Peame tagama regulatiivse raamistiku, mis tunnustab kogukonna apteekrite rolli tervishoiusüsteemis ja toob patsientidele tõelist kasu, parandades juurdepääsu ravimitele ja vähendades puudujääke. PGEU liikmete väärtuslikule koostööle toetudes olen otsustanud töötada meie elukutse tuleviku kujundamise nimel."

Clare Fitzell on kvalifitseeritud proviisor, kellel on üle 24-aastane kogemus kogukonnaapteekide praktikas. Ta on lõpetanud Dublini Trinity College'i ning töötanud nii kogukonnaapteekri kui ka kogukonnaapteegi juhatajana. Kogu oma karjääri jooksul on Clare täitnud mitmesuguseid rolle, omandades laialdasi kogemusi apteegiteenuste osutamises, regulatiivsetes küsimustes ja kvaliteedijuhtimises apteegipraktikas. Praegu töötab Clare Iiri Apteekrite Liidus (IPU) strateegilise poliitika juhina.

Claude Hostert-Pfeiffer rõhutas: "Olen väga uhke, et mind valiti PGEU asepresidendiks. Ootan innukalt tihedat koostööd kõigi oma Euroopa kolleegide ja PGEU sekretariaadiga Brüsselis. Koos edendame dünaamilist parimate tavade ja kogemuste vahetust meie rahvuslike ühenduste vahel, et lahendada väljakutseid, millega me kõik silmitsi seisame, ja tagada, et PGEU seisukohti ja muresid võetakse uue ELi seadusandliku perioodi jooksul arvesse. Meie koostöö tugevdamine PGEU võrgustikus on ülioluline apteegipraktika edendamiseks ja näitamaks kogukonna apteekrite keskset rolli riiklikes tervishoiusüsteemides, tagades patsientidele parema tervishoiu."

Claude Hostert-Pfeiffer on kogukonnaapteeker alates 1994. aastast. Ta juhib oma apteeki alates 2007. aastast.

Ta on pharmacare.lu ühenduse asutajaliige, mille eesmärk on arendada farmaatsiaalast hooldust Luksemburgis. Alates 2018. aastast on ta Luksemburgi Apteekrite Liidu (SPL) juhatuse liige, kus tema peamine töövaldkond on farmaatsiaalaste hooldusteenuste arendamine Luksemburgis. Tervishoiuministeeriumi ja Riikliku Tervishoiusüsteemi töörühma osana osaleb ta uute teenuste läbirääkimistel kogukonna apteekrite jaoks Luksemburgis. Claude on ka valge raamatu "Pharmacie 2030: une vision pour la pharmacie d’officine au Luxembourg" kaasautor.

Allikas: PGEU.eu