Euroopa arstid ja kogukonnaapteekrid arutasid lahendusi puudusekriisidega võitlemiseks

PGEU pressiteade - Euroopa Arstide Alaline Komitee (CPME) ja Euroopa Liidu Apteekrite Grupp (PGEU) vahetasid 11.juunil arvamusi lahenduste leidmiseks ravimite, meditsiiniseadmete ja tervishoiutöötajate puudusele ühisel üritusel poliitikakujundajate, akadeemikute ja spetsialistidega.

Apteekrid ja arstid on mures ravimite nappuse sagenemise pärast kogu Euroopas, mis mõjutab patsientide ravi kvaliteeti.

PGEU president Aris Prins ütles: „Arstid ja apteekrid vajavad varasemat teavitamist puudustest. Varustuskindlust saab veelgi parandada, tagades, et farmaatsiaettevõtetel on tugevad puuduste ennetamise ja leevendamise plaanid ning tutvustades progresseeruvaid nõudeid pidevatele puhvervarudele. Järgmise EL-i mandaadi ajal pakuvad üldise farmaatsiaalase seadusandluse jätkuv läbivaatamine ja võimalik kriitiliste ravimite akt lahenduste pakkumise võimalusi.“

Professionaalid on samuti mures, et mõningate oluliste meditsiiniseadmete nappus muutub üha tavalisemaks, kusjuures paljudel juhtudel puuduvad alternatiivid. CPME president dr Christiaan Keijzer ütles: „Me vajame pikaajalisi lahendusi, mis käsitleksid uute meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostika määruste ning teavitatud asutuste suutlikkuse ebapiisavat rakendamist, et tagada patsiendi ohutus.“

„Eriti tähelepanu tuleks pöörata haruldaste meditsiiniseadmete kättesaadavusele ning peaks olema ettevaatlik stiimulite süsteem, mis väldiks seadmete kunstlikku „orbaniseerimist“, et süsteemi ära kasutada.“

Lõpuks kinnitavad apteekrid ja arstid, et tervishoiutöötajate puudus ohustab kogu tervishoiusektori aluseid. CPME ja PGEU kutsuvad liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles rakendama koordineeritud EL-i tervishoiutöötajate strateegiat, mis seab prioriteediks säilitamise ja värbamise, tagades minimaalsed koolitusnõuded ja seaduslikud töötingimused ning investeerides tööjõu planeerimisse.