1.juulist lihtsustub alternatiivsete ravimite turule lubamine tarneraskuste ajal

1. juulist 2024 jõustub ravimiseaduse muudatus, millega antakse Ravimiametile õigus lubada omal algatusel müügiloaga ravimi tarneraskuse ajal müügiloata ravimite turustamist. Seni oli selleks vaja arstide erialaorganisatsiooni taotlust.

Ravimiamet saab kasutada võimalust olukordades, kus müügiloata ravimeid kasutusele võtmata katkeks patsientide ravi ja puudub võimalus müügiloaga ravimeid kasutades raviskeemi jätkamiseks. Kui müügiloaga ravim puudub Eestis muul põhjusel kui tarneraskus, siis nendes olukordades eeldab müügiloata ravimi turustamise lubamine edaspidigi arstide erialaseltside meditsiiniliselt põhjendatud taotlust.

„Muudatus vähendab arstide erialaseltside halduskoormust ning kiirendab mõnevõrra tarneraskuse olukorras müügiloata ravimite turustamiseks loa andmist,“ tõdes Ravimiameti järelevalve osakonna juhataja Liis Prii.

Lisaks täpsustati seaduses, et ravimite tootmise pädev isik ja teda asendav isik võivad töötada samale tootmise tegevusluba omavale isikule kuuluvas hulgimüügi ettevõttes. Muudatus on seotud sellega, et enne käesoleva aasta 1. juunit kanti ravimi tootmise tegevusloale ka hulgimüügi õigus, kuid nüüd on samal isikul eraldi tootmise ja hulgimüügi tegevusload, kui soovitakse lisaks enda toodetud ravimitele hulgi müüa ka teiste tootjate toodetud ravimeid.

Eelnõuga ja selle seletuskirjaga saab tutvuda SIIN.

Allikas: Ravimiamet