13.- 19. märts tähistatakse patsiendiohutuse nädalat

Mis on patsiendiohutus ja kuidas seda saab parendada? 


Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus aitab vastata sellele küsimusele Tartu Ülikooli Kliinikumi vaates

Tervishoiuasutustes tegeletakse patsiendiohutuse tagamisega igapäevaselt, olgu selleks ravimite manustamisel patsiendile, tegevuste dokumenteerimisel, info edastamisel, uuringute ja protseduuride ettevalmistamisel ning läbiviimisel, transportimisel või muudel patsiendiga seotud tegevustel. Nende tegevuste juures tuleb tagada ohutu keskkond kõikidele ravimeeskonna liikmetele.

Patsiendiohutust saab edendada mitmel viisil, märksõnadeks on järjepidev monitoorimine, meeskonnatöö, patsientide tagasiside.

Näiteks toob Ilona Pastarus välja, et ohuolukordasid tuleks järjepidevalt süsteemselt registreerida, et probleeme märgata paremini, neid teadvustada, analüüsida ja edaspidi ennetada. Lisaks on väga oluline suhtlus kogu ravimeeskonna vahel - et see oleks selge, üheselt mõistetav ja toimiv. Ka küsitakse patsientidelt tagasisidelt, kuidas nende arvates saaks ravikeskkonda muuta turvalisemaks.