2021. aasta II kvartali ravimistatistika

2021. aasta teises kvartalis ületas inimestel kasutatavate ravimite turumaht esmakordselt 100 miljonit eurot kvartalis, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34%.

Kui mullu samal ajal oli humaanravimite käive 76 miljonit eurot, siis selle aasta teises kvartalis oli see 101 miljonit eurot. Võrreldes aga 2021. ja 2020. aasta esimese poolaasta ravimituru mahtu, siis muutus nii drastiline ei ole ehk näeme 10% suurenemist ja käibeid vastavalt 174 miljonit ja 192 miljonit eurot. Tasub lisada ka, et ligi 6% 2021 esimese poolaasta ravimite käibest moodustavad covid-19 vaktsiinid ehk kui nende osa käibest välja jätta, siis on ülejäänud ravimite käibe muutus poolaasta arvestuses 4%.

Ravimituru trendid kvartalite lõikes

Vaadates ravimituru käibeid kvartalite lõikes, siis tavapäraselt esineb sesoonsus: esimese ja kolmanda kvartali käive on väiksem kui teise ja neljanda kvartali oma. Aasta 2020 oli aga erandlik, sest esimese kvartali käive püstitas toonase ravimituru rekordi 98 miljoni euroga, suurenedes 22%. 2020. aasta I kvartalis suurenes müük suuresti apteegireformi mõjul, kardeti apteekide massilist sulgemist ja ravimeid osteti ette varuks. Seevastu sama aasta teise kvartali käive langes peaaegu 2017. aasta tasemele ehk 13%, kuna tulid koroonapiirangud, inimesed käisid vähem apteegis, mõned apteegid suurtes kaubanduskeskustes olid ka suletud ja välja ostetavate retseptide arv oli piiratud.  2020. aasta esimese poolaasta käibes kokku võis näha siiski vaid 4% muutust, võrrelduna 2019. aasta sama perioodiga.

Seega 2021. aasta I poolaastal liikus ravimituru maht oma tavapärases sesoonsuse rütmis ning ebaharilikult kõrge käibe suurenemise protsendi taga on erandlik 2020. aasta

Loe pikemalt siit.