Alanud on registreerumine proviisorite täiendusõppekursusele

Eilsest on avatud registreerimine täiendusõppekursusele "Stardikoolitus proviisoriõppesse", mis toimub proviisoriõppe esimese kursuse sügissemestri mahus ja annab vajalikud algteadmised, et võimalusel jätkata õpinguid kevadsemestril.

Ühe semestri kestval kursusel omandavad õppurid 29 EAP ulatuses teadmised üld- ja anorgaanilises keemias, orgaanilises ja bioorgaanilises keemias, biofüüsikas ja anatoomias. Nad tunnevad erialaterminoloogiat ja farmaatsia ajalugu ning teavad, millised töö- ning arenguvõimalused on farmaatsiasektoris.

Õpe toimus koos esimese aasta proviisoritudengitega. Kursuse lõpetamiseks tuleb kõigis õppeainetes saavutada positiivne lõpptulemus, st läbida kontrolltööd, arvestused ja eksamid. Kõigil täienduskursuse edukalt lõpetanutel on võimalus kandideerida kevadsemestrist põhiõppe vabadele kohtadele.

Soovijad arvatakse kursusele õppijaks pingerea alusel, mis moodustub gümnaasiumi keemia hinde ning vestluse alusel. Vastu võetakse kuni 45 soovijat.

Kandideerimiseks tuleb end registreerida täiendusõppekursusele ning keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia PDF-formaadis saata farmaatsia instituudi sekretärile merle.tiidemaa@ut.ee hiljemalt 21. augustil.

Vestlused kandidaatidega toimuvad 23.-24. augustil. Kandidaate teavitatakse õppekoha saamisest e-kirja teel hiljemalt 25. augustil 2022.

Täiendusõppekursusele saab registreerida siin. Proviisoriõppe kohta saab lähemalt lugeda Tartu Ülikooli kodulehel.