Apteeke oodatakse osalema “Apteegiteenuse kvaliteedijuhise” põhises enesehindamises

Alates sellest nädalast oodatakse apteeke vastama küsimustikule, mis aitab hinnata apteegiteenuse kvaliteedijuhisest lähtuvalt konkreetse apteegi teenuse sisu, kvaliteeti ning arengut. 

Enesehindamine on hea viis, kuidas üle vaadata igapäevased tööprotsessid, mis puudutavad ravimisuhtlust, ravimpreparaatide osas nõustamist, terviseprobleemide käsitlust ning patsiendi nõustamist ja abistamist apteegis. Võrreldes varasemate aastatega on küsimuste hulk vähenenud, mistõttu on vastamine varasemast kiirem ning mugavam. 

Igal osaleval apteegil on samuti võimalik osaleda lisahindamisel uue aasta kevadel, et taotleda Apteegi Oskarit. 

Küsimustiku ja rohkem infot leiab SIIN.