Apteekides saab vaktsineerida COVID-19 vastase tõhustusdoosiga

Perearstid kutsuvad inimesi vaktsineerima end COVID-19 vastu, alustades vaktsineerimiskuuriga või jätkades kaitse hoidmist tõhustusdoosidega. Lisaks perearstidele ja muudele vaktsineerimispunktidele on jätkuvalt apteekides võimalik end vaktsineerida, sh ka tõhustusdoosidega. Tõhustusdoosidega saavad end kaitsta kõik riskirühma kuuluvad, aga ka soovi avaldavad inimesed. 

Miks tõhustusdoosiga end vaktsineerida? 

Tõhustusdoosi eesmärk on keha immuunsüsteemile meelde tuletada COVID-19 eksisteerimist meie ümber ja tõsta organismi vastupanuvõimet.  Tõhustusdoos vähendab kordades nakatumisriski ja veelgi edukamalt raskelt haigestumise tõenäosust

Kellel on vajalik vaktsineerida? 
  • Tõhustusdoos on vajalik kõikidele täiskasvanutele, kuid kõige kriitilisem on see riskirühmadele, kelle puhul võib immuunsuse nõrgenemine põhjustada rasket haigestumist. 
  • Riskirühma kuuluvad immunoprofülaktika ekspertkomisjoni hinnangul kõik üle 60-aastased ja üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19 haigust raskelt.*
  • Lisaks on soovitus vaktsineerida teise tõhustusdoosiga ööpäevaringse üldhooldusteenuse, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ja kogukonnas elamise teenuse saajaid.
  • Ka on andnud komisjon soovituse teist tõhustusdoosi võimaldada ka hooldekodude töötajatele ning tervishoiutöötajatele, kes hooldekodu elanike ja patsientidega vahetult kokku puutuvad.
  • Samuti võivad end vaktsineerida ka kõik täiskasvanud, kes selleks soovi avaldavad. 
*  12-17-aastastele võib tõhustusdoose teha teatud terviseseisundite või haiguste korral, kui on risk raskeks haigestumiseks. Tõhustusdoosi manustamise vajadust saab hinnata arst ning seda võib kaaluda ka juhul, kui on plaanis reisida kõrge nakkusriskiga riiki, muul juhul see ei ole rangelt soovituslik.

Kes saavad apteekides vaktsineerida? 

Apteekides on võimalik alustada vaktsineerimiskuuriga alates 12. eluaastast (osa apteekides alates 5. eluaastast). Tõhustusdoosi on võimalik lasta teha kõikidel täiskasvanutel alates 18. eluaastast. 

Millal saab end tõhustusdoosiga vaktsineerida? 

Tõhustusdoosi saad teha siis, kui esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas:

  • Pfizer/BioNTechi, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul vähemalt 3 kuud
  • Jansseni vaktsiini puhul 2 kuud

Kui oled COVID-19 läbi põdenud ja lisaks ka vaktsineeritud, saad tõhustusdoosi teha alates kuuendast kuust pärast läbipõdemist ja/või viimast vaktsineerimist.


Millal võiks end vaktsineerida teise tõhustusdoosiga?

2. tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või COVID-19 haiguse põdemisest.

Millistes apteekides saab end tõhustusdoosiga vaktsineerida? 

Kõikide apteekidega, kes pakuvad võimalust vaktsineerida COVID-19 vastu, saab tutvuda aadressil vaktsineeriapteegis.ee.