Apteekrid ja Tervisekassa kutsuvad inimesi sõeluuringutel osalema

Apteeker soovitab inimestele, kelle sünniaasta vastab tänavusele sõeluuringu sihtrühmale, kindlasti kasutada võimalust ja uuringul osaleda. Proviisorapteekide Liidu (EPAL) juhi proviisor Ly Rootslase sõnul on apteekril kui tervishoiutöötajal hea võimalus panustada haiguste ennetamise ja tervise edendamise suunal. 

„Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta inimestele. Sõeluuringu eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada, selline tegevus aitab alustada õigeaegset ravi, päästab elusid ning aitab säilitada inimese elukvaliteeti. Tervisekassa viib igal aastal läbi tasuta vähi sõeluuringuid, kuid paraku ei jõua sõeluuringute info alati inimeseni ning seetõttu on uuringutes osalejate arv tagasihoidlik,“ tõdes Rootslane. 

„Sel aastal on sõeluuringute korralduses tehtud mitmeid muudatusi, kuid olulisem neist on see, et uuringul saavad nüüd osaleda ka ravikindlustamata inimesed,“ ütles Tervisekassa peaspetsialist Taisi Kõiv.

Selleks, et inimestele meelde tuletada võimalust sõeluuringus osaleda, on EPALi poolt loodud apteekide süsteemi rakendus, mis annab apteekrile märku, kui ravimit või muud apteegikaupa ostev inimene kuulub uuringu sihtrühma.

„Juhul kui selgub, et patsient ei ole veel uuringus osalenud, annab apteeker talle Tervisekassa poolt koostatud infomaterjali ja julgustab uuringus osalema, sest varakult avastatud vähk on ravitav,“ selgitas proviisor Ly Rootslane.

„Apteekide initsiatiiv on tänuväärne, sest paljud inimesed ei kasuta võimalust sõeluuringus osaleda. Apteeke külastab igapäevaselt palju inimesi ning seetõttu loodame, et apteekrite panus tõstab sõeluuringutel osalejate arvu,“ rääkis Kõiv.

EPAL on Eesti suurim proviisorapteeke koondav ühendus. Liitu kuuluvad nii apteegipidajad kui ka apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujad. EPALis on hetkeseisuga 88 liiget, 285 apteeki, kus on kokku ligi 1100 erialatöötajat.