Farmaatsia instituuti tunnustati õppekvaliteedi edendamise eest auhinnaga

Õppeprorektor Aune Valk andis üle konverentsil "Õppejõult õppejõule 2022: mis on õpetamise tuum" üle möödunud aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad, kajastab Tartu Ülikooli koduleht. Meditsiiniteaduste valdkonnas sai õppekvaliteedi edendamise eest tunnustust farmaatsia instituut.

Aune Valk sõnul on proviisori õppekava arendamisel lähtutud õpetamise heas tavas sõnastatud väärtustest. Ta leiab, et õppemeetodid ning praktika- ja eksamikorraldus toetavad eluks vajalike tegelike oskuste kujunemist ning õppureid suunatakse oskusi analüüsima ja edasise õppimise võimalusi leidma. Nii on farmaatsia instituut seisnud hea, et pidevalt hoida proviisoriõppe kvaliteet kõrgel.

Näiteks on proviisoriõppe õppekavas jagatud õppekava kompetentsipõhisteks mooduliteks, kasutatakse uudseid hindamismeetodeid, kasutatakse struktureeritud apteegipraktikat ning on loodud täiendusõppeprogrammme, näiteks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanutele "Farmatseudist proviisoriks" või proviisoritele "Kliiniline farmaatsia".

Õppekvaliteedi edendamise auhind on tunnustus, mida jagatakse ülikooli instituudi, kolledži või valdkonna eduka kavandamise ning kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Auhinnaks on rahaline preemia, mille suuruseks on 30 000 eurot.