WHO on asunud likvideerima viirushepatiite üle maailma aastaks 2030

Väljavõte raporti kokkuvõttest:

"2016. aastal esitas WHO viirushepatiitide ülemaailmse likvideerimisstrateegia aastaks 2030. Tegu on globaalse visioonidokumendiga, millest riigid lähtuvad C-hepatiidi likvideerimisstrateegia koostamisel oma epidemioloogilise olukorra alusel. Lisaks on WHO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid C-hepatiidi likvideerimiseks välja töötanud regionaalsed ja riskirühmapõhised tegevusplaanid ja juhised. Siinses raportis kirjeldatakse C-hepatiidi likvideerimise juhiseid, soovitusi ja teiste riikide praktikaid, antakse ülevaade C-hepatiidi peamistest riskirühmadest Eestis, pakutakse välja Eesti epidemioloogilisele olukorrale sobiv likvideerimisstrateegia ning analüüsitakse selle rakendamise kulutõhusust ja eelarvemõju."

Raportis selgitatakse veel juurde, kuidas levib C-hepatiidi viirus, kes on peamised riskirühmad, ravi efektiivsus ja kuidas tuleks C-hepatiidi likvideerimiseks rakendada riskirühmapõhist nakatunute avastamist ja ravi.

Täispikk raport on leitav SIIT.