Avatud on Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi stipendiumikonkurss

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis õppivad üliõpilased, doktorandid, teadlased ja õppejõud saavad taotleda eri suunitlusega jagatavaid stipendiume. Tänavu on võimalik taotleda järgmisi stipendiume: 

1) proviisoriõppe üliõpilase töö taotlus
2) doktorantide uurimistöö toetus
3) farmaatsia erialakonverentsidel osalemise toetus
4) teadusartikli avaldamise toetus

Soov taotleda stipendiumi tuleks esitada Tartu Ülikooli kodulehel. Kandideerimiseks vajalikud andmed on leitavad SIIT

Taotluse tähtaeg on 23. aprill. Stipendiumide määramise osas teeb otsuse komisjon, kuhu kuuluvad fondi asutaja ja farmaatsia instituudi esindajad (farmaatsia instituudi juhataja ja taotluse sisust lähtuva farmaatsiavaldkonna õppejõud või teadlane).

Tulemus tehakse teatavaks komisjoni poolt vähemalt 1 kuu pärast taotluse esitamist Tartu Ülikoolile. Stipendiumi saajatele antakse tunnistused üle 13. juunil.

Rohkem infot Tartu Ülikooli kodulehelt