Covid-19 on ravimite tarneraskusi Euroopas süvendanud

Tegemist on juba mitmendat aastat läbi viidava uuringuga, kus apteegid annavad hinnangu ravimite tarneraskustele oma vaatenurgast. Sel aastal osalesid uuringus 26 riiki.

Kõigis uuringule vastanud riikide apteekides oli viimase 12 kuu jooksul esinenud ravimite tarneraskusi ning  olukord oli  halvenenud võrreldes 2019. aastaga. Kõige sagedamini oli apteegist puudu südame-veresoonkonna ravimeid, kuid probleeme oli kõikide ravimite gruppide tarnetega.

PGEU presidendi Alain Delgutte märkis, et 2020. aasta uuringu tulemused näitavad, et Euroopas on ravimite tarneraskused jätkuvalt suur probleem ning COVID-19 tõi eriti selgelt välja ravimite tarneahela haavatavuse. 

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

PGEU on Euroopa apteeke ühendav organisatsioon, kuhu kuulub ka Eesti Proviisorapteekide Liit.