Eelmisel aastal kasvas sõeluuringutes osalejate aktiivsus

2021. aastal tehti sõeluuringute korralduses mitu uuendust, et tõsta osalejate aktiivsust haigust ennetavates sõeluuringutes, vahendab Med24.

Muudatused puudutasid ravikindlustamata naiste kaasamist sihtrühma, rohkemate teenuseosutajate hulga suurendamist kui sõeluuringusse kutsutud sihtrühma vanuse laiendamist. Muudatuste tegemise vajadus on tingitud Eestis sihtrühma vähesest aktiivsusest osaleda uuringutes. Teadlikkuse tõstmiseks teeb Haigekassa koostööd apteekritega.

Üheks muudatuseks oli Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul riiklike sõeluuringutes osalemise laienemine ka ravikindlustamata inimestele. Nii võiks ravikindlustamata naiste kaasamine vähendada ebavõrdsust ennetustegevuste kättesaadavuses. Kuna sõeluuringute eesmärk on avastada haigus võimalikult varajases faasis, siis tuleks uuringutesse kaasata kõik sihtrühma inimesed.

Lisaks võib üheks osalejate aktiivsuse kasvu põhjuseks olla teenusepakkujate hulga laienemine, selle tulemusel kasvas näiteks emakakaelavähi ennetusteenust pakkuvate kabinettide hulk pea kolmandiku võrra. Ka on eelmisest aastast alates võimalik emakakaelavähi uuringus osaleda esmatasandi tervisekeskustes.  

Kui osalemisaktiivsus rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus tõusis eelmisel aastal, siis kahjuks peab nentima osalemiste arvu vähenemist jämesoole sõeluuringus. Selle põhjuseks võib olla perearstide suurenenud töökoormus seoses COVID-19 haiguse levikuga, sest jämesooleuuringus on suur roll perearstil, kuna ka perearstid tuletavad oma nimistu patsientidele meelde, et nad on oodatud uuringule. 

Lisaks teeb Haigekassa tihedat koostööd apteekritega, et tõsta sihtrühma teadlikkust võimalusest ennetada haigust skriiningu läbi. Selleks on apteekidesse loodud rakendus, mille abil saab apteeker aidata sihtrühma inimesele tuletada meelde uuringus osalemise vajalikkusest ning jagada täiendavat infot. 

3 olulist punkti, mida teada sõeluuringutest: 

- tegemist on haigust ennetava või varajases staadiumis avastava uuringuga. 
- uuringus osalemine on tasuta. 
- ennetava kaitse tagab järjepidev uuringus osalemine läbi aastate, st kui sihtrühma sünniaasta kohta kutse saabub, tuleks uuring uuesti läbida. 

Rinna- ja emakakaelavähi uuringust saab lugeda SIIT. Jämesoolevähi uuringust SIIT