Eestis saaks luua tervishoiuteenuseid, mille järgi nõudlus aina kasvab

Terve maailm seisab silmitsi väljakutsetega, mida põhjustavad vananev rahvastik, pandeemiad, aga ka vaimse tervise hädade suurenemine. Valminud on Eesti teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi uuring, kus antakse üksikasjalik ülevaade valdkonda kuuluvatest ettevõtetest ja nendele pakutavatest teenustest ning vaadeldakse tervisetehnoloogiate valdkonna arenguvõimalusi ja takistusi. 

Takistused tuleks üle vaadata teadusmahukate tervishoiuteenuste kui ka -toodete loomiseks. Selleks on Eestil palju potentsiaali, mida on seni alakasutatud või pole piisavalt koostööd arendatud. Takistuste ületamine vajab terviklikku ning süsteemset lähenemist, et sillutada teed uute teenuste ning toodete rakendamiseks. 

Lähemalt saab lugeda uudist SIIT