Eestis sureb iga viies emakakaelavähki haigestunud naine

ERR Novaator kirjutab, et Eestis on igal aastal 150. naisel diagnoositud emakakaelavähi juhtu ja keskmine haigestunu on 45-60 aastane naine. Probleemseks kohaks on osutunud vähene naiste sõeluuringutes osalemine, mis aitaks avastada vähki varem. Kui võrrelda Eestit ja Soomet, siis naabritel sureb naisi vähki neli korda harvem, kuigi ennetusmeetmed on samad. 

Tartu Ülikooli rahvatervishoiu nooremteadur Anna Tisler toob välja mõned põhjused, miks piisavalt paljud naised sõeluuringutesse ei jõua. "Mitte iga naine ei saa võtta töölt vaba päeva, et minna arsti juurde," lausus Tisler. Teiseks probleemiks võib olla naiste vähene teadlikkus ennetusmeetmetest ja nende võimalustest. Ka kiputakse tegelema haigusega alles siis, kui haigus hakkab vaevusi tekitama ja vajab sekkumist. Anna Tisler lisab: "Teatakse, et haigusi saab ravida, aga vähem mõeldakse sellele, et neid saab ka ennetada. Selle teadvustamisega tuleb tegeleda."

Ka Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve on nõus, et teadlikkus naistel on murekohaks ja alati ei teadvusta naised, miks on teema oluline ja lükkavad võimalikku negatiivset infot oma tervise kohta edasi. 

Sõeluuringute korralduses on toimunud mõned muudatused, et tõsta sõeluuringutes osalemise aktiivsust. Muudatustest saab lugeda siin. Et naised saaksid rohkem personaalsemat tagasisidet, kui palju neid võib emakaelavähki haigestumine puudutada, võib tulevikus oodata uut rakendust. Uudsem lähenemine rakenduse kaudu võiks aidata hinnata iga naise puhul eraldi emakakaelavähi riski. Nii oleks soovitused igale naisele rohkem personaalsemad ning aitaksid suunata tähelepanu ning teema olulisust just õigel hetkel.