Esimesele koroonavaktsiinile anti Euroopas müügiluba

Euroopa Komisjon andis 22.12 hilisõhtul esimesele koroonavaktsiinile müügiloa Euroopa Liidus. 

Komisjoni otsus põhineb Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee hinnangul. Kõik Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad Euroopa Ravimiameti inimravimite komitees hindasid konsensuslikult tootja esitatud andmeid piisavaks, et lubada turule piisavalt ohutu, tõhus ja kvaliteetne koroonavaktsiin.

Pärast müügiloa saamist algab Comirnaty vaktsiini tarne kõigisse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Comirnaty vaktsiini raviminfo eesti keeles on kättesaadav Ravimiregistris:

Pakendi infoleht
Ravimi omaduste kokkuvõte

COVID-19 vaktsineerimisega seotud ametlik info on koondatud veebilehele vaktsineeri.ee nii eesti, vene kui ka inglise keeles.