Euroopa apteekrid otsivad lahendusi, kuidas tulla toime muutustega Euroopas

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union) avaldas oma seisukoha, kuidas saavad Euroopa apteekrid olla abiks, et lahendada rahvastiku vananemise ja piirkondlike muutustega seotud väljakutseid. Euroopas on apteekidega kaetus küllaltki hea, mis annab hea positsiooni pakkuda patsientidele kvaliteetset terviseteenust nende kodule lähedal.

Apteekrite esinduse sõnul tuleks toetada apteegis pakutavate teenuste laienemist, et tagada terviseteenuste vajajatele teenuste kättesaadavus ja taskukohasus kõikides piirkondades nii, et säiliks jätkusuutlik tervishoiusüsteem. 

Dokumendist leiab peamised viisid, kuidas apteegid kogu Euroopas seni on pakkunud apteegiteenust, sh maapiirkondades ning toob välja soovitused otsustajatele, kuidas saavad apteegid veelgi edukamalt kindlustada inimestele ligipääsu ravimitele, pakkuda farmatseutilist hoolt ja teisi tervishoiuteenuseid kohalikes piirkondades.

Eesti Proviisorapteekide Liit on PGEU liige ning meie eesmärk on rakendada Eesti apteekides Euroopas heaks kiidetud põhimõtteid ja arengusuundi.