Euroopa apteekrid soovivad kiireid lahendusi ravimite puudusega kaasneva olukorra leevendamiseks

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) teatab pressiteates, et üha kasvav ravimipuudus mõjutab kõiki Euroopa riike ning ravimiklasse ja selle tagajärjel on kättesaamatud osa riikides hädavajalikud ravimid. Ravimipuudusel on negatiivne mõju patsientide tervisele ja see on ka lisanduv koormus apteekrite igapäevatööle. Uuringu kohaselt kulutab iga Euroopa apteek keskmiselt ligi 7 tundi nädalas puuduste haldamisele ning alternatiivsete lahenduste otsimisele. Aeg, mida saaks pühendada muudele ülesannetele, et parandada ravi kvaliteeti. PGEU kutsub üles otsima kiireid ja konkreetseid lahendusi olukorra parandamiseks. 

PGEU president Koen Straetmans sõnab: "Apteekrid teevad lisapingutusi, et tagada ravi järjepidevus ja vähendada puuduse negatiivset mõju patsientide tervisele, kuid olukord muutub aina keerulisemaks. Probleemi algpõhjused on mitmetahulised ja keerulised. Nende hulka kuuluvad üha enam globaliseeruv ravimite tootmise olemus, hinnastrateegiad ja muu turudünaamika, samuti praegune toorainekriis –  pakkematerjalide puudus, nagu alumiinium blisterpakendites, aga ka papp, mis on hädavajalikud transportimisel.

Kutsume Euroopa Liitu (EL) ja liikmesriikide poliitikakujundajaid üles võtma kasutusele julgeid ja ambitsioonikaid meetmeid, et tulemuslikult proovida probleemiga tegeleda. Apteekritele on vaja anda rohkem paindlikkust alternatiivsete lahenduste leidmiseks kui ravimit napib, et nad saaksid tagada patsiendile paremini ravihoolt, kasutades täielikult ära nende kompetentsust, teadmisi ja kogemusi.

Samuti on ülioluline parandada aruandlust, järelevalvet ja teavitamist ravimite puudusest. Euroopa Ravimiametile tegevuste elluviimiseks on oluline eraldada rohkem ressursse puudujääkide ennetamisel ja haldamisel koostöös liikmesriikidega.

PGEU kutsub üles töötama välja Euroopas saadaolevate ravimite õiglase ümberjaotamise mehhanismid, et ravimid jõuaksid nende patsientideni, kes neid kõige rohkem vajavad, olenemata ELi riigist, kus nad elavad, eriti tervisekriiside ajal. Lõpuks on vaja tagada tõhus vastavus ELi ja siseriiklike seaduste vahel, mis on seotud tarneahelas osalejate avaliku teenindamise kohustustega".

Loe ingliskeelset pressiteadet SIIT