Euroopa tervishoiutöötajad peaksid vaktsineerima end COVID-19 vastu

Euroopa tervishoiuvaldkonna töötajad avaldasid täna manifesti, mis julgustab tervishoiutöötajaid vaktsineerima COVID-19 vastu.

Manifestis tuuakse välja kolm peamist põhjust, miks peaksid kõik tervishoiutöötajad end COVID-19 vastu vaktsineerima, kui neil on selleks võimalus, ning miks on oluline aidata kaasa COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamisele üldsuse seas.

Tervishoiutöötajad peaksid vaktsineerima, sest

1. nii kaitsevad nad end haiguse ja selle võimalike raskete või eluohtlike tagajärgede eest,

2. COVID-19 vaktsiinid on ohutud ja tõhusad,

3. nad aitavad tagada tervishoiusüsteemi toimimise.

Manifesti koostas vaktsineerimiskoalitsioon, mis ühendab Euroopa tervishoiuvaldkonna töötajate ja vastava eriala üliõpilaste ühendusi ning tervishoiu ja immuniseerimise valdkonnas tegutsevaid kutseorganisatsioone. Euroopa Komisjon kutsus vaktsineerimiskoalitsiooni kokku 2019. aastal, et pakkuda avalikkusele täpset teavet, võidelda müütide vastu ja vahetada parimaid tavasid. Koalitsiooni juhivad Euroopa Arstide Alaline Komitee (Standing Committee of European Doctors-CPME), Euroopa Õdede Assotsiatsioonide Föderatsioon (European Federation of Nurses Associations - EFN) ja Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU). Eesti Proviisorapteekide Liit on PGEU liige.