Rahvusvahelise Farmaatsialiidu viimane poliitiline avaldus ütleb, et apteekri elukutse peab kohanema ja aitama leevendada kliima muutusi

Uus poliitika keskkonnasäästlikkuse kohta apteekides laiendab 2016. aasta avaldust ravimite ja nendega seotud tegevuste keskkonnamõju vähendamise olulisuse kohta. See teeb selgeks, et keskkonnasäästlikkus hõlmab nii leevendusmeetmeid, nagu ravimireostuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, kui ka kliimamuutustega kohanemismeetmeid.
FIP poliitikakomitee kaasesimehe Shellyza Moledina Sajwani, kes on avalduse välja töötanud, avalduses seisis: "Apteegis töötavatel spetsialistidel on eetiline vastutus leevendada kliima- ja reostusriske tervisele kogu ravimite tarneahelas ja kogu ravimihalduse spektris. Näiteks võib optimeeritud ravimite käitlemine leevendada tervishoiu tekitatud keskkonnajalajälge. Apteekri elukutse peab nüüd tegelema ka kliimamuutustega kohanemisega, et võimaldada apteegiteenuste jätkusuutlikkust kiiresti muutuvas keskkonnas."
Eri sektorite jaoks – apteekide ühendused, haiglad, kogukonnad, akadeemilised ringkonnad, sõjaväe- ja hädaabiteenistused – sisaldab uus poliitiline avaldus mitmeid soovitusi leevendamise ja kohanemise rubriikide all. Liit ütleb, et eesmärgi nimel peaksid reguleerivad asutused tegema koostööd teiste sidusrühmadega, et luua riiklikul tasandil standardiseeritud andmete kogumine kõigi farmaatsiasektorite kasvuhoonegaaside heitkoguste ja jäätmete kohta, luues samal ajal eesmärgid vähendada ravimite keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul. Kogukonna apteekrid peaksid ajakohastama ka oma katastroofiplaane hädaolukordadeks ja korraldama regulaarseid koolitusi või õppusi katastroofiplaani protseduuride kohta, mis on seotud loodusõnnetuste ja äärmuslike ilmastikunähtuste süvenemisega.

Dokumendiga saad lähemalt tutvuda SIIN.