Iiri Apteekide Liit on loonud algatuse "Turvaline apteek" 

Iiri Apteekide Liit on pannud alguse algatusele Safe Pharmacy ehk "Turvaline apteek", mille eesmärk on pakkuda üle 850. apteegis üle riigi kodust vägivalda kannatavatele või sunniviilist kontrolli kogevatele ohvritele võimalust saada abi apteegist. Algatuses osalevates apteekides on võimaldatud ligipääs telefonile ja kontaktide infole eraldi apteegis olevas nõustamisruumis. Nii saavad kannatanud vajadusel võtta ühendust mõne pereliikme, piirkondliku ohvriabi teenusepakkujaga või hädaabi nõuandeliiniga (nt politseiga). 

Apteegid, kes abivajajatele taolist võimalust pakuvad, on varustatud punakaslilla kleebise ja sõnumiga "Turvaline apteek". Kohapeal on kannatunul võimalik paluda eraviisilist konsultatsiooni nõustamisruumis, sarnaselt tavapärasele nõustamisteenusele, ning nõustamisruumis juba selgitada oma soovi privaatselt, turvaliselt ning toetavas keskkonnas.

Iiri Apteekide Liidu juht Oonagh O'Hagan ütleb, et koduvägivald puudutab inimesi igas kogukonnas. "Turvaline apteek" algatus võimaldab kannatunutel saada abi turvalises keskkonnas igas linnas ja külas kogu riigis. Apteegid on usaldusväärne ja sobiv koht, kuna seal töötavad professionaalsed ning kaastundlikud inimesed.

Iiri Apteekide Liit kuulub samuti Euroopa Liidu Farmaatsia Grupi liikmete hulka.