Kodus testimine osutus naiste seas eelistatud valikuks

Eestis haigestuvad naised emakakaelavähki ligi kolm korda sagedamini kui näiteks Soomes. Samal ajal püsib emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär väga madal – eelmisel aastal osales sõeluuringus umbes 40% sihtrühmast. Käesolevast aastast on Eestis emakakaelavähi sõeluuringu esmastestina kasutusel HPV test, mis on hinnatud tõhusamaks esmaseks sõeltestiks võrreldes varem kasutatud Pap-testiga.

„HPV nakkuse tagajärjel tekkiv emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10–15 aastat ning selle varajane avastamine ja õigeaegne ravi aitab vähi tekke ära hoida. Alates sellest aastast on vähi sõeluuringutele oodatud ka ravikindlustamata inimesed. Üks võimalus osalusmäära suurendada ja vähieelseid seisundeid avastada ongi olnud just kodutestimise võimaluse pakkumine,“ kommenteeris TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos.

2020. aastal ellu viidud uuringu sihtrühma kuulusid naised, kes ei olnud haigekassa andmetel teinud aastatel 2013–2019 ühtegi Pap-testi. Kokku oli taolisi naisi umbes 65 000, uuringusse kutsuti nende seast juhuslikult valitud 12 000 naist, kes omakorda juhuvaliku teel jagati kolme rühma. Ühe rühma naised said paberkandjal uuringukutse ja kodutestimise komplekti tavapostiga, ülejäänud rühmad said e-postiga digitaalse uuringukutse, milles sisaldus link veebipõhisesse kodutesti tellimise keskkonda. Proovivõtukomplekti kuulusid proovivõtuvahend, infoleht, detailne kasutusjuhend, küsimustik ja eelmakstud tagastusümbrik proovi saatmiseks laborisse.

Uuring oli kõigile tasuta ning võimaluse oma tervise kontrollimiseks ja vajadusel raviks said ka ravikindlustamata naised. Kõigi naistega, kelle proovist leiti kõrge riski HPV nakkus, võeti personaalselt ühendust ja nad suunati täiendavatele uuringutele.

Koostöös Haigekassaga tuletasid sel aastal ka apteekrid patsientidele meelde sõeluuringul osalemist. Apteekide süsteemi on loodud rakendus, mis annab apteekrile märku, kui ravimit või muud apteegikaupa ostev inimene kuulub uuringu sihtrühma. Apteeker soovitab inimestele, kes vastab konkreetse sõeluuringu sihtrühmale, kasutada võimalust ja uuringul osaleda.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta inimestele. Sõeluuringu eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada, selline tegevus aitab alustada õigeaegset ravi, päästab elusid ning aitab säilitada inimese elukvaliteeti. Juhul kui selgub, et patsient ei ole veel uuringus osalenud, annab apteeker talle Haigekassa poolt koostatud infomaterjali ja julgustab uuringus osalema, sest varakult avastatud vähk on ravitav.

Rohkem infot: TAI