Koroonaviirusel võib olla eluaastaid lühendav mõju

2021. aastal oli Eestis ülekaalukalt suurim eluaastate vähendaja COVID-19, näitas Tervise Arengu Instituudi (TAI) surma põhjuste registri esialgsetel andmetel põhinev analüüs.

Analüüsi tulemuste põhjal vähenes oodatav eluiga 2021. aastal meestel 1,6 ja naistel 1,3 aasta võrra.

Viimastel aastakümnetel on oodatav eluiga Eestis järjest kasvanud, kuid koroonapandeemia alguses tõus peatus ja isegi toimus väike langus. Nii meestel, kui naistel põhjustas langust alkoholi liigtarvitamine, õnnetused, erinevad mürgistused ja traumad, aga ka uue muutujana COVID-19. 

Eelmisel aastal langes oodatav eluiga veelgi enam ja seda just mõjutatuna koroonaviiruse poolt. 

TAI juhtivteadur Mall Leinsalu võrdleb kaht aastat järgmiselt: „2020. aastal olid tõenäoliselt esiplaanil psühhosotsiaalsed tegurid, mis muuhulgas võisid soodustada alkoholi liigtarbimist ja sellega seotud surmasid. 2021. aasta puhul võib eeldada, et lisaks COVID-19 otsesele mõjule on eluea langusele kaasa aidanud nii plaanilise ravi edasilükkamine kui ka COVID-19 läbipõdemise kaugtagajärjed". 

Tegemist on esialgse analüüsiga, 2021. aasta surmade põhjused avaldab TAI lõplikena 8. juunil.