Meeste tervis on arvatust kehvemas seisus

Kliiniline uuring koos ankeetküsitlusega tehti aastatel 2019–2020 üle 3000 mehe seas, kes olid vanuses 40–49 eluaastat, kirjutatakse TAI kodulehel. Peamisteks tulemusteks olid: 
  • mehed kasutavad kuni 50. eluaastani tervishoiuteenuseid oluliselt vähem kui naised ning jõuavad seega meditsiinisüsteemi juba raskete ja kallist ravi vajavate väljakujunenud haigustega
  • iga neljas Eestis elav mees rasvunud ning ligi pooled ülekaalulised. Veerand uuringus osalenuist olid normaalkaalus
  • vererõhk oli kõrge veidi enam kui pooltel meestest 
  • normist kõrgem kolesteroolitase oli ligi kolmveerandil meestest ja kehvad maksanäitajad igal kuuendal mehel
  • kliiniliselt olulise depressiooni sümptomeid esines 4% vastanutel
  • enda seksuaaleluga olid rahulolematud kolm meest kümnest. Võimalik eesnäärmehaigus, kusemishäired ja alanenud testosterooni tase on uuringu järgi igal kuuendal mehel. Seemnepurskehäired ja erektsioonihäired esineb igal viiendal, seksuaalse huvi langus on igal seitsmendal mehel
Uuringu „Eesti 40–49aastaste meeste tervis: pilootprojekt „Pikema Sõpruse Päev“ eesmärk oli saada ülevaade 40–49aastaste meeste tervisest ja olulisematest riskiteguritest, suurendada meeste terviseteadlikkust ning panna tulemuste põhjal alus meestele suunatud sekkumiste projekti väljatöötamiseks. Analüüsi kaasati 3195 mehe andmed. Uuringu korraldasid Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik koostöös Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituudiga.