Nädalaga lisandus 205 gripijuhtu

 14. nädala jooksul registreeriti 2802 ägeda respiratoorse nakkuse juhtu, millest 43% moodustasid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 205 gripijuhtu, millest 73 kinnitati laboratoorselt.

Gripi levikut saab endiselt laialdaseks pidada, kuid haigestumuse intensiivsus on langenud madalale. Gripiga seotud hospitaliseerimiste arv väheneb aeglaselt. Laboratoorselt kinnitati 9 A-gripiviirust ja 64 B-gripiviirust.

Alates hooaja algusest ehk 2023. aasta 40. nädalast on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel hospitaliseeritud kokku 1385 inimest, neist viimase kahe nädala jooksul gripi tõttu 38. Üle 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal on 53,7%, ning nende mediaanvanus oli sel nädalal 75 aastat.

Esialgsetel andmetel on sel viirushooajal gripi tõttu surnud 96 inimest, kellest 94,3% olid vanuses 60 aastat ja vanemad. TEHIKu andmetel oli gripi vastu vaktsineeritud 8,5% haiglaravile sattunud gripihaigetest.

COVID-19 haigestumus on langenud hooajavälistele tasemetele. Kuivõrd esineb palju kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 juhtumeid, levib viirus tõenäoliselt varjatult, lainetena, ilma oluliste tõusude või langusteta. 14. nädala jooksul lisandus 93 COVID-19 juhtu, millest 26 kinnitati laboratoorselt ja 67 diagnoositi kliiniliselt. Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes eelmise nädalaga võrreldes 30,1%. Lisateavet COVID-19 andmete kohta leiab koroonaviiruse andmestikust: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik

Allikas: Terviseamet