Pandeemia on Euroopas laiendanud apteekrite rolli tervishoiusüsteemis

Ülekoormatud haiglad on näidanud, et tuleks liikuda patsiendikesksele lähenemisele, kus abi on tagatud eelkõige kodu lähedal, mitte haiglas. Sinna juurde tuleb luua süsteem, mis tagab erinevate meditsiinisüsteemi spetsialistide vahelise koostöö ning suurema panuse haiguste ennetusele.

Ülaltoodust tulenevalt on juba mitmed Euroopa riigid laiendanud apteekrite õiguseid ning tööülesandeid nii, et apteekrid pakuvad patisendile tuge kogu tema raviprotsessi jooksul. See tähendab nii patsiendi ravimivajaduste hindamist, uue raviga alustamist, ravidooside ja ravimite muutmist pärast konsulteerimist arstidega kui ka krooniliste haigete toetamist. Lisaks pakuvad apteegid üha rohkem erinevaid terviseteenuseid nagu näiteks sõeluuringute tutvustus, vaktsineerimine ja tubakast loobumise nõustamine.

32 Euroopa riigi apteegis pakutakse täna 38 erinevat teenust, neist 31 on kas riiklikult või läbi terviseteenuse osutaja toetatud. Pandeemia ajal on mitmetes riikides laiendatud apteegis pakutavate teenuste arvu.  Näiteks pakutakse 11 riigis apteekides ravimite hindamise teenust, et suurendada patsientide teadlikust oma ravimitest, suurendada ravisoostumist ja parandada ravitulemusi. 10 riigis teostavad apteekrid vaktsineerimisi, seal hulgas ka COVID-19 vastu. 6 riigis on apteekritel õigus uuendada kordusretsepte.

Pandeemia ajal on lisandunud ka täiesti uusi valdkondi – 8 riigis saavad koduvägivalla ohvrid pöörduda abi saamiseks apteeki, 4 riigis on algatatud süsteemid ravimite patisentidele kojuveoks, vähemalt 15 riigis pakutakse apteekides COVID-19 enesetestimiste teenust.

PGEU peab oluliseks järgmiste muutuse läbi viimist: tuleb muuta ravimmudeleid patisendikeskseks, et ravi oleks tagatud kodulähedaselt erinevate spetsialistide koostöös ning muuta seadusandlust nii, et saaks laiendada võimalusi pakkuda apteekides vajalikke teenuseid ning seeläbi tagada ühtlasem koormuse jaotus tervishoiusüsteemile.

PGEU esindab 32 Euroopa riigi apteekreid, Eestis esindab Eesti Proviisorapteekide Liit.

Rohkem infot: https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2021/10/EN-PGEU-Advocacy-leaflet.pdf