Ravimiamet kutsub üles pöörama tähelepanu ravimite kasutamisele

Ravimite ohutumaks kasutamiseks on alati oluline lugeda enne ravimi tarvitamist infolehte. Seda põhjusel, et kõrvaltoimeid hinnatakse põhjalikult ja kui ravimil on uus kõrvaltoime, siis lisatakse see ka ravimi infolehel. Nii muutub ravimite tarvitamine ohutumaks ning tõstab inimeste teadlikkust teatada kõrvaltoimetest, kui need esinevad.

Loe lähemalt ravimi ohutusest ja ravimite kõrvaltoimete teatamise allolevatelt veebilehtedelt:

https://ravimiamet.ee/ravimiohutus-0
https://www.ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis