Mida võiks teada ravimitega reisimise kohta

Ravimitega Eestist välismaale või välismaalt Eestisse reisimiseks võib olla vaja Ravimiameti luba, Schengeni tunnistust või retsepti koopiat / arsti teatist.

KÄSIMÜÜGIRAVIMID

Reisile võib käsimüügiravimeid kaasa võtta:

 • kuni 10 erineva nimetusega ravimit;
 • igat ravimit maksimaalselt 5 jaemüügipakendit.

Reisile kaasavõetavate ravimite pakendite suurus võib olla kuni:

 • 200 tabletti või kapslit
 • 500 g pulbrit lahuse valmistamiseks
 • 500 ml suukaudset või infusioonilahust
 • 30 ampulli või viaali süstitavat ravimit
 • 200 ml/200 g välispidist ravimit
 • 200 annust inhaleeritavat ravimit
 • 10 ravimplaastrit
 • 50 g homöopaatilisi graanuleid
 • 100 g drooge

Kui ravimi pakend ületab lubatud pakendi suurust, tuleb Ravimiametilt taotleda luba!

RETSEPTIRAVIMID

Retseptiravimeid võib reisile kaasa võtta patsiendile arsti poolt välja kirjutatud koguses.

Kaasavõetavate retseptiravimite puhul tuleb isikul koos ravimitega kaasa võtta arsti teatis ravimite vajaduse kohta või paberretsepti koopia või elektroonilise retsepti elektrooniline kuva või väljatrükk

VETERINAARRAVIMID

Veterinaarravimitega tohib reisida, kui need on mõeldud reisil kaasasoleva looma tarbeks.

Reisil kaasasolevate loomade tarbeks on lubatud kaasa võtta:

 • kuni 5 erineva nimetusega ravimpreparaati;
 • iga ravimpreparaati kuni 3 jaemüügipakendit.

Loomale mõeldud retseptiravimite puhul tuleb kaasa võtta ka veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta või paberretsepti koopia.

NARKOOTILISED JA PSÜHHOTROOPSED RAVIMID

Kui te ei ole kindel, kas ravim, mida tarvitate, on narkootiline või psühhotroopne, küsige nõu oma arstilt, apteekrilt või Ravimiametist (nt antidepressandid ei ole narkootilised ega psühhotroopsed ravimid). Nimekiri Eesti narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest ning ravimitest on leitav siit .

Reisides narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimitega (välja arvatud Schengeni alas) võib nõuetekohaselt määratud ning väljastatud narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid kaasa võtta välja kirjutatud koguses. Sealjuures peab patsiendil kaasas olema arsti teatis ravimite võtmise vajaduse kohta, paberretsepti koopia või elektroonilise retsepti elektrooniline kuva/väljatrükk.

Reisides narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimitega väljaspool Schengeni ala on oluline tutvuda ka sihtriigi ja lävitavate riikide nõuetega ravimitega reisimisele. Võib tulla ette, et on vajalik ka sihtriigi poolne loa taotlemine narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimisel.

SCHENGENI TUNNISTUS

Reisides Schengeni riiki koos narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega, 

vajate Ravimiametilt Schengeni tunnistust, sõltumata kaasavõetavast ravimi kogusest. Schengeni tunnistuse alusel on lubatud ravimeid kaasa võtta kõige rohkem 30-päevaseks raviks vaja minevas kogus.

31.03.2024 seisuga on Schengeni riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria ja Rumeenia.

NB! Schengeni riikide alla kuuluvad ka vastavate riikide saared, näiteks Hispaaniale kuuluvad Kanaari saared. Luba on vaja ka juhul, kui reisi jooksul vaid läbitakse Schengeni riiki või sellise riigi lennujaama.

Schengeni tunnistust saavad taotleda vaid Eestis püsivat elukohta omavad isikud.

* RAVIMIAMETI LOA VÕI SCHENGENI TUNNISTUSE TAOTLEMINE
 • Ravimiameti luba (v. a Schengeni tunnistus) ravimitega reisimiseks saavad taotleda kõik isikud olenemata elukohast.
 • Ravimiamet väljastab viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest loa käsimüügiravimite isiklikuks tarbimiseks reisile kaasavõtmiseks meditsiiniliselt põhjendatud kogustes.
 • Loa ravimite kaasa võtmiseks reisile saadab Ravimiamet taotlusel märgitud aadressile.

KUIDAS TAOTLEDA LUBA?

 • Täitke taotlus (laadige vorm alla või küsige väljaprinditud vormi oma arstilt/apteegist);
 • Allkirjastage taotlus digitaalselt või printige välja ja allkirjastage käsitsi;
 • Saatke taotlus Ravimiametile, kas: e-postiga aadressil reisimine@ravimiamet.ee või postiga aadressile Ravimiamet, Nooruse 1, 50411 Tartu. 

OLULINE LISAINFO PATSIENDILE:

 • Ravim tuleb alati kaasa võtta tootja pakendis, millel on andmed ravimi nimetuse ja toimeaine kohta.
 • Soovitame uurida ka sihtriigi ja lävitavate riikide nõudeid ravimitega reisimisele.
 • Tegevusloaga ravimikäitleja (apteekri) poolt personaalselt pakendatud ravimitel on jaemüügipakendi suuruseks kuni kahe kuu manustamiskorda sisaldav pakend.
Allikas ja rohkem infot: Ravimiameti kodulehel