Tasuta gripivaktsiinid põhjustasid segadust

Haigekassa võttis 2. veebruaril vastu otsuse, et alates 6. veebruarist saavad kõik inimesed end gripi vastu tasuta vaktsineerida kuniks vaktsiini jagub. Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) andmetel saatis haigekassa oma koostööpartneritele teate gripi vastu vaktsineerimise reeglite muudatuse kohta 3. veebruari ehk reede pärastlõunal.

EPAL toob välja, et gripivaktsiinide kasutamise poliitikat on sel aastal muudetud juba kahel korral: algselt laiendati sihtgruppe ning nüüd kaotati piirangud täielikult. Liit märgib, et selliste järskude kursimuutuste puhul on vaktsineerijatel väga keeruline oma tegevust planeerida. Nii lühike etteteatamine eeldab, et paari päevaga (sh nädalavahetusega) peavad suutma apteegid ja tervishoiuteenuse osutajad juba kokku lepitud koostöö ringi korraldada. Võrreldes reedega olevat vaktsineerimisaegade broneeringud hüppeliselt kasvanud, tekitades teenuse planeerimises tarbetut segadust ja inimeste rahulolematust vabade aegade nappuse üle.

Vaktsineerimise riskirühmade laiendamise ja kõigile tasuta vaktsiini võimaldamise otsus keset vaktsineerimise perioodi muudab EPAL-i hinnangul keeruliseks optimaalsete koguste planeerimise.

Lisaks olevat seni apteekides tasulist vaktsineerimisteenust kasutanud inimestel tekkinud meelepaha, miks neil tuli teenuse eest tasuda. Mitmed neist pöörduvad oma pretensioonidega apteekide pole.

Veel toob EPAL välja, et pidevalt muutuvad projektipõhised otsused vaktsineerimise lubamise kohta apteekides vähendavad oluliselt apteegiomanike valmisolekut investeerida ruumidesse ja mööblisse, sest pole mingeid pikemaajalisi garantiisid. See omakorda kitsendab tuntavalt teenust pakkuvate apteekide arvu, tehes terviseteenuse patsientidele põhjendamatult raskemini kättesaadavaks.

Seejuures on vähene vaktsineerimismäär EPAL-i hinnangul osaliselt seletatav väga puudulikult planeeritud ja läbi viidud riigipoolse teavituskampaaniaga enne gripihooaja algust.

EPAL rõhutab probleemi, et apteekrid on saanud 3-5aastase meditsiinilise kõrghariduse, kuid ei tohi läbi viia süstimist. Vaktsiinisüsti võivad Eestis manustada vaid medõded, arstid ning ämmaemandad. Apteegid aitavad oma ruumides vaktsineerimist korraldada, sh pakuvad oma IT-süsteeme vaktsineerimisaja broneerimiseks ja ruume protseduuri läbiviimiseks, kuid ei saa jätkuvalt ise vaktsineerida. Selline piirang on liidu hinnangul põhjendamatu ja paljudes Euroopa riikides tänaseks kõrvaldatud, näiteks võivad vaktsineerida ka meie lähinaabrite Läti ja Leedu apteekrid.