Üha enam naisi valib emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks kodutesti

Võimalus valida kodutest aitas suurendada emakakaelavähi sõeluuringu osalust 2022. aastal pea kõigis vanuserühmades ja maakondades. Lisaks tõstis kodutestide pakkumine apteekides märkimisväärselt kodutestijate arvu Ida-Virumaal, näitasid Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Tervisekassa poolt läbi viidud pilootprojekti esmased tulemused.

2022. aasta II poolaastal pakuti 53 000 emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvale naisele, kel oli uuring tegemata, võimalust valida, kas teha inimese papilloomiviiruse (HPV) test kliinikus või kodus. Lisaks tavapärastele e-kirja või paberkirjana saadetavatele korduskutsetele kasutati esmakordselt SMS-teavitusi emakakaelavähi sõeluuringus osalemise meelde tuletamiseks.

Kodutesti said soovijad tellida internetipõhisest tellimiskeskkonnast, proovivõtukomplekt saadeti vastavalt tellija soovile postiga koju või pakiautomaati. Oktoobri II pooles käivitati lisaks pilootprojekt Ida-Virumaa apteekides, mille raames said sihtrühma kuuluvad naised soovi korral kodutesti apteegist koos esmase nõustamisega. Kokku osales projektis 34 apteeki.

Ligi iga viies Ida-Virumaal sõeluuringus osalenud naine valis kodutesti ning kodutestijatest omakorda ligi pooled said kodutesti apteegist. Koos kodutestiga said naised apteegist ka lühikese küsimustiku.

„Vastustest selgus, et 80% kodutesti apteegist saanud naistest said info kodutesti võimaluse kohta apteegi töötajalt ning enamik vastanutest märkis, et apteegi töötajal oli nõustamiseks piisavalt aega, sai küsida lisaküsimusi ja nõustamisega jäädi rahule. Kodutesti kasutaksid tulevikus 92% vastanutest ja 89% oleksid valmis seda saama apteegist. Projekti tulemused näitasid, et apteegid on väga hea kanal kodutestide jagamiseks ja esmaseks nõustamiseks, eriti piirkondades, kus sõeluuringu osalus on väga madal,“ rõõmustas uuringu vastutav täitja, TAI vanemteadur Piret Veerus.

“Kavatseme kindlasti jätkata kodutestide pakkumist apteekides ka tulevikus ning laiendada apteekide ringi veelgi ka teistesse maakondadesse” lisas sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna Tervisekassast.

Veebikeskkonnast telliti enam kui 6000 kodutesti ja Ida-Virumaa apteegid väljastasid ligi 600 kodutesti. Kodutesti saatis laborisse 5370 naist (10% kutsututest). Maakondade võrdluses oli enim kodutestijaid Järva, Rapla, Tartu ja Võru maakonnas, kus kodutesti tegi 12% kutsututest ning vanuserühmade võrdluses 35-aastaste naiste hulgas (12%).

TAI esialgsed andmed näitavad, et 2022. a oli sõeluuringu osalusmäär 54%, mis eelneva aastaga võrreldes oli 3% võrra kõrgem. Enim kasvas osalusmäär Võrumaal (7% võrra), Valgamaal (6%), Järvamaal (5%) ja Ida-Virumaal (5%) ning 45- ja 60-aastaste naiste seas (mõlemad 5% võrra). 2022. a lõplikud osalusandmed avaldab vähi sõeluuringute register augustis.

Eestis on emakakaelavähi haigestumus ja suremusnäitajad Euroopa riikide võrdluses ühed kõrgeimad ja emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär on Eestis püsinud ebapiisaval tasemel haigestumuse vähendamiseks rahvastikus.

“Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas teha sõeluuringutel osalemine inimestele lihtsamaks,” sõnas Maria Suurna. Kodutestimise võimalus on mitmetes riikides aidanud suurendada emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäära ning järjest enam riike pakub kodutesti sõeluuringu täiendava viisina. Isevõetud HPV proov on kliinikus tehtud testiga sama usaldusväärne.

„TAI juhtimisel on Eestis HPV kodutesti tõhusust uuritud ja seda sõeluuringusse juurutatud alates 2020. aastast. Tänaseks on Eestis kodutesti kasutanud juba üle 10 000 naise ja saame öelda, et see on tõhus viis sõeluuringu osaluse parandamiseks. Eesti uuringute tulemused näitavad, et naised on kodutesti hästi vastu võtnud ja aasta-aastalt on huvi kodutesti vastu kasvanud,“ märkis dr Veerus.

Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane selgitas, et liitu kuuluvate apteekide apteekrid on juba mitu aastat jaganud sõeluuringute sihtrühmadesse kuuluvatele inimestele infomaterjale, mis meenutavad uuringus osalemise vajadust.

„Kodutestide jagamine on veel samm edasi ja apteekritel on hea meel, et saame panustada emakakaelavähi ennetusse. Loodame, et selle pilootprojekti positiivsed tulemused võimaldavad laiendada seda teenust ka teistesse maakondadesse. Apteekrid on teenuse pakkumiseks valmis,“ lausus Rootslane.

TAI viis projekti läbi koostöös Tervisekassa, SYNLAB Eesti OÜ, Eesti Proviisorapteekide Liidu ning nelja apteegiketiga (Apotheka, Benu, Südameapteek ja Euroapteek).

2023. aastal on oodatud emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustuseta naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993. Kodutestimise võimalust pakutakse aasta teises pooles. 2024. aastal on kodutest kättesaadav kogu sihtrühmale juba alates uue aasta algusest.