Valminud on juhendid pika COVID-19 käsitlemiseks

Eestis on praegu hinnanguliselt orienteeruvalt 2600 inimest, kes on põdenud COVID-19 haigust, kuid kelle sümptomid on jäänud kestma pikemaks ajaks või on tekkinud uued terviseprobleemid. Sümptomeid, mida seostatakse pika COVID-19 on üle 200, juhendites on kajastatud neist sagedamini esinevad.

Lisaks on Eesti Haigekassa analüüsinud pika COVID-19 esinemise mõju tervishoiusüsteemile. Analüüsist selgus muuhulgas, et mured pika COVID-19 kimbutavad 98% ulatuses inimesi, kes olid enne haigestumist vaktsineerimata. 

Lähemalt saab lugeda SIIT. Ravi- ja patsiendijuhend on leitav Haigekassa kodulehelt