Valminud on strateegiadokument „COVID-19 valmisolekukava 2022/2023 viirushooajaks“

Kahe aasta COVID-19 viiruse lained on tekitanud vajaduse mõelda ette, milliseks kujuneb eesolev sügis. Enne sügist on valminud kolm COVID-19 pandeemia põhistsenaariumi: leebe, raske ja uus pandeemia. Vastavalt stsenaariumile on planeeritud tegevused, mis aitaksid kriisiolukorras kõige edukamalt hakkama saada. Allpool on välja toodud 10 põhimõtet, kuidas olla valmis järgmisel hooajal. 

10 riigi valmisoleku alustala 2022/2023 viirushaiguste hooajaks:

  1. Iga inimene ja asutus panustab ühiskonna lahti hoidmisesse. Inimesed saavad anda panuse end vaktsineerides, püsides haigena kodus ja kandes vajadusel maski. Ettevõtted ja asutused hoolitsevad töö- ja teeninduskeskkonnas vajalike desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu ja nende kasutamise vajaduse ning korra selgitamise eest nii töötajatele kui klientidele.
  2. Vaktsineerimine on endiselt kõige olulisem COVID-19 vastase võitluse vahend. Eesmärk on 2022. aasta lõpuks vaktsineerida 80% üle 12-aastastest Eesti elanikest. Kui on olemas tõenduspõhine immunoprofülaktika komisjoni otsus, siis avatakse sügisel 2022 teise tõhustusdoosiga vaktsineerimine, alustades riskirühmadest.
  3. COVID-19 ravimid on haiglas viibivatele patsientidele kättesaadavad ja tasuta juba praegu, turule tulevad suukaudsed ravimid tehakse retsepti alusel kättesaadavaks jaemüügiapteekides kohe, kui ELi ühishankes on tootjatega kokkuleppele jõutud.
  4. Alates 2022. aasta teisest kvartalist ehitatakse haiglates juurde isolatsioonipalateid ja rajatakse täiendavaid ventilatsioonisüsteeme. REACT-EU vahenditest on eraldatud 12,6 miljonit eurot, mille abil luuakse 2023. aasta lõpuks kokku 150 uut voodikohta COVID-19 patsientide raviks.
  5. Õdede puuduse vähendamiseks suurendati tervishoiukõrgkoolides õdede õppekohtade arvu.
  6. Perearstide ülekoormuse vältimiseks arendab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kaks rakendust: patsiendi küsitluse digilahenduse, mis annab patsiendile tema vastuste põhjal sobivad tegevusjuhised ja teeb nende põhjal automaatse eeltriaaži ning riskirühmade määratlemise rakenduse, mis võimaldab perearstil isikupõhiselt küsida, kas isik kuulub COVID-19 riskirühma.
  7. PCR-teste tehakse üle 60aastasele elanikkonnale ja riskirühmadesse kuuluvatele inimestele. TEHIK loob infosüsteemi, mille abil saab statistikat ka laboratoorselt kinnitamata COVID-19 diagnooside kohta.
  8. Alates sügisest hakatakse haiguse levikut ühiskonnas määrama sentinel-seire kaudu sarnaselt gripile ehk perearstide tellitud laboratoorsete uuringute kaudu. Samade uuringute kaudu jälgitakse ka Eestis levivaid tüvesid. Vähemalt aasta lõpuni jätkuvad ka reoveeseire ja TÜ COVID-19 seireuuring.
  9. Üldharidus- ja kutseõppeasutuste avatuna hoidmisel on määrava tähtsusega nakatunud õpilaste ja kooli personali kiire tuvastamine, seetõttu jätkatakse viirushooaegadel kiirtestimise korraldamist üldharidus- ja kutsekoolides.
  10. Jätkuvalt on oluline nakkushaiguste ennetuse alane nõustamine inimestele, ettevõtetele ja asutustele. Terviseamet plaanib käivitada nii TTO-dele kui ka hoolekandeasutustele infektsiooninõunike teenuse.
Strateegiadokument on valminud koostöös Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja selle allasutuste, Teadusnõukoja, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga.