Veel selle nädala lõpuni saab registreerida stardikoolitusele proviisoriõppes

Sel sügisel on ainulaadne võimalus alustada proviisoriõppega nii, et esimesel sügissemestril läbitakse täiendkoolitus, mis annab esimesed algteadmised proviisoriõppest. Ühe semestri kestval kursusel omandavad õppurid 29 EAP ulatuses teadmised keemias, biofüüsikas ja anatoomias. Õpitakse tundma erialaterminoloogiat ja -ajalugu. Lisaks saadakse teada töö- ning arenguvõimalustest farmaatsiasektoris. Õppeainete läbimisel positiivsele tulemusele saab kandideerida 2023. aasta kevadsemestril proviisoriõppesse, et jätkata õpinguid edasi.

Veel teadmiseks:
  • täiendkursusel õpitakse koos teiste proviisoritudengitega;
  • kõik õppeained peavad olema läbitud positiivsele tulemusele;
  • vastu võetakse kuni 45 soovijat;
  • kursus on tasuta;
  • õpe on väga huvitav ja annab häid lisateadmisi.
Loe kandideerimise kohta SIIT.